Wij maken kennis over Cybersecurity bereikbaar

Voor veel (MKB) bedrijven ligt er een grote opgave om veilig te digitaliseren en veilige producten te maken. Daarom moet enerzijds het bewustzijn omtrent cybersecurity worden vergroot, moet anderzijds kennis beschikbaar komen en moeten praktische oplossingen ontwikkeld worden.

Wat Cybersecurity Noord Nederland doet

Met de versnelde digitalisering van onze maatschappij neemt ook het aantal cyberaanvallen toe. Cybersecurity wordt daarmee een cruciaal onderdeel van het digitale ecosysteem. Er is een dringende behoefte aan kennis op het gebied van cybersecurity. Het Ministerie van Economische zaken (EZK) heeft de Provincie Groningen nadrukkelijk als koploper benoemt op het gebied van digitale economie en –veiligheid. Het project Cybersecurity Noord-Nederland richt zich daarom op juridische en technisch onderzoek en het vergroten van de cyberweerbaarheid van studenten en het MKB in Noord-Nederland.

Cybersecurity Noord-Nederland is een samenwerking van